Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten 

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten is op 1 september 1979 opgericht met als doel de ontwikkeling en toepassing van de podotherapie te bevorderen en de collectieve en individuele belangen van haar leden te behartigen.

Vrijwel alle podotherapeuten zijn aangesloten bij de NVvP. We schatten de organisatiegraad op 95%. Ook studenten van de Hogescholen Saxion en Fontys zijn veelal lid van onze vereniging.

De meeste podotherapeuten hebben een zelfstandige praktijk, waarbij veelal wordt samengewerkt met andere disciplines, zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, voetverzorgers (met diabetes-aantekening), orthopedisch schoenmakers.

Veel podotherapeuten werken daarnaast ook een aantal dagdelen in speciale voetenpoliklinieken in ziekenhuizen. Deze voetenpoliklinieken zijn gespecialiseerd in de behandeling van voetproblematiek van diabetes-patiënten.

In een groeiend aantal voetenpoliklinieken werken podotherapeuten fulltime. In deze voetenpoliklinieken is sprake van behandeling door een multidisciplinair team.

De doelen van de NVvP trachten wij te bereiken door middel van een aantal mogelijkheden, zoals:

De vereniging ziet er op toe dat de leden kwaliteit hoog in hun vaandel hebben.
Daartoe zijn (met subsidies van het Ministerie van VWS en ZonMW) allerlei kwaliteitsprojecten uitgevoerd, met als resultaat o.a.:

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.

Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met tien andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 20.000 paramedici in dit register opgenomen. Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde post-HBO-cursussen.

Zaans Medisch Centrum

We zijn sinds 1994 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum.

Zorggroep ROHA Amsterdam

Dit is een samenwerkingsverband van 140 huisartsen uit de regio Amsterdam.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Specifieke informatie en informatie over de werkwijze van onze praktijk.

Nederlandse Vereniging van diabetes podotherapeuten

Diabetes podotherapeuten

Zorggroep Arts & Zorg

aangesloten bij Arts&Zorg Hoornseveld

Praktijkkeurmerk

Praktijkkeurmerk

Stichting eerstelijns zorggroep

Stichting eerstelijns zorggroep

Copyright © 2021 Podotherapie Zaanstad - Disclaimer - Sitemap