Kwaliteitsregister Paramedici

De ontwikkeling van de kwaliteitscriteria 2000-2005 is per beroepsvereniging tot stand gekomen. Aan het eind van de ontwikkeling heeft de projectleider destijds geprobeerd de kwaliteitscriteria van alle beroepsverenigingen in één gezamenlijke vergadering op elkaar af te stemmen. De ontwikkeling was in een te ver gevorderd stadium om de kwaliteitscriteria gelijk te trekken.

Om de geloofwaardigheid bij het publiek / patiënten / cliënten te vergroten is het essentieel dat de kwaliteitscriteria voor elke paramedicus gelijk gesteld worden. Daarnaast is het gelijkstellen van de kwaliteitscriteria belangrijk voor het kostenaspect, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid.

De Stichting Kwaliteitsregister Paramedici heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitscriteria ervoor gekozen om te starten met gezamenlijke uitgangspunten en ontwikkeling.

De verschillen zijn groot, bij werkervaring tussen de 1200 en 2600 uur per vijf jaar, bij de deskundigheidsbevordering tussen 80 en 200 punten. Alle beroepsverenigingen zullen zich moeten aanpassen om tot het gelijkstellen van de kwaliteitscriteria te kunnen komen. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de meeste paramedici met het aanwezige aanbod de punten in een periode van vijf jaar kunnen halen.

Het concept kwaliteitscriteria 2005-2010 door de leden van alle aangesloten paramedische beroepsverenigingen goedgekeurd.

Kwaliteitscriteria 2005 – 2010 voor alle paramedische beroepsgroepen zijn:

A. Werkervaring

B. Deskundigheidsbevordering

160 punten totaal in vijf jaar waarvan:

Individuele beoordeling

Daarnaast is het mogelijk een individuele beoordeling van een portfolio aan te vragen waaruit blijkt dat met activiteiten, die niet worden genoemd in de kwaliteitscriteria, dezelfde deskundigheidsbevorderende resultaten zijn behaald. De beoordeling kan alleen achteraf worden aangevraagd. De beoordeling en beoordelingsprocedure wordt ontwikkeld en ter goedkeuring voorgelegd aan alle paramedische beroepsverenigingen vóór 1 juni 2005.

Zaans Medisch Centrum

We zijn sinds 1994 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum.

Zorggroep ROHA Amsterdam

Dit is een samenwerkingsverband van 140 huisartsen uit de regio Amsterdam.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Specifieke informatie en informatie over de werkwijze van onze praktijk.

Nederlandse Vereniging van diabetes podotherapeuten

Diabetes podotherapeuten

Zorggroep Arts & Zorg

aangesloten bij Arts&Zorg Hoornseveld

Praktijkkeurmerk

Praktijkkeurmerk

Stichting eerstelijns zorggroep

Stichting eerstelijns zorggroep

Copyright © 2021 Podotherapie Zaanstad - Disclaimer - Sitemap