Specialisatie

Diabetisch spreekuur Zaans Medisch Centrum

Mensen met diabetes hebben een grotere kans op problemen met de voeten en de huid dan mensen zonder diabetes. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier patiënten met diabetes vroeg of laat te maken krijgt met voetproblemen.

Deze problemen ontstaan door:

De podotherapeut zal door middel van periodieke screening samen met de patiënt trachten tijdig in te grijpen om de gevolgen van de diabetische voet zo mogelijk te voorkomen.

Periodieke screening: door middel van een voetonderzoek bepalen van het risicoprofiel van de patiënt middels het testen van de bloeddoorstroming naar de voeten, de werking van de huidzenuwen in de voeten en advies omtrent preventieve maatregelen met betrekking tot de schoen en de voetverzorging.

Het diabetisch spreekuur is op dinsdag en donderdag in het Zaans Medisch Centrum. Het spreekuur is alleen toegankelijk voor diabetespatiënten die onder controle staan van de internisten van het Zaans Medisch Centrum. Bij vragen kunt u dinsdag en donderdag bellen met de heer Carolina op telefoonnummer 075 – 65 02 417.

Zaans Medisch Centrum

We zijn sinds 1994 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum.

Zorggroep ROHA Amsterdam

Dit is een samenwerkingsverband van 140 huisartsen uit de regio Amsterdam.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Specifieke informatie en informatie over de werkwijze van onze praktijk.

Nederlandse Vereniging van diabetes podotherapeuten

Diabetes podotherapeuten

Zorggroep Arts & Zorg

aangesloten bij Arts&Zorg Hoornseveld

Praktijkkeurmerk

Praktijkkeurmerk

Stichting eerstelijns zorggroep

Stichting eerstelijns zorggroep

Copyright © 2021 Podotherapie Zaanstad - Disclaimer - Sitemap