Middenvoetklachten

Pes Cavus / Holvoeten

HOLVOETEN OF PES CAVUS
De meeste mensen bezitten twee voetbogen, een aan de buitenkant en een aan de binnenkant van de voet. Als beide voetbogen hoger zijn dan het gemiddelde is er sprake van een holvoet (pes cavus).

WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN EEN HOLVOET
In veel gevallen is het een normale variant van de stand van de voetbogen. Soms is de holvoet erfelijk en soms is er een onderliggend neurologisch probleem.

HOE ZIET DE HOLVOET ERUIT
Wanneer u op uw voeten staat zal de voetboog er hoger uitzien, de hiel kantelt naar buiten (inverteert). Klauwstand van de tenen komt vaak voor in combinatie met een pes cavus.


WAT ZIJN DE KLACHTEN VAN EEN HOLVOET
De meeste mensen hebben geen klachten van de pes cavus. Indien er wel klachten zijn variëren deze afhankelijk van hoogte de voetbogen en het activiteitenniveau van deze persoon. Mogelijke klachten kunnen zijn:

  • Likdoorns en callus onder de basis van de 1 en 5e teen;
  • schoenen kunnen niet goed zitten vanwege de hoge voetboog en de klauwstand van de tenen;
  • pijnklachten in de voetboog als gevolg van een verhoogde druk;
  • de voet voelt stijver en is minder flexibel;
  • door de enkel gaan (naar buiten kantelen van de enkel) komen vaker voor bij mensen met een holvoet, een zogenaamd inversietrauma.

PODOTHERAPIE
De behandeling van de klachten als gevolg van een pes cavus is afhankelijk van de locatie van de klacht, de mate van de holvoet en eventueel aanwezige standsafwijkingen in de onderste extremiteiten (vanaf de heup naar beneden) in relatie tot de pes cavus.

Hielpijn

Het hielbeen (calcaneus) is een groot en stevig bot dat een belangrijke functie heeft bij het staan (het moet dan ook veel lichaamsgewicht kunnen dragen) en bij het afwikkelen van de voet tijdens het lopen. Het hielbeen heeft een direct gewrichtscontact met het sprongbeen (talus), dat een belangrijk onderdeel van het enkelgewricht vormt. Beschadigingen van het gewricht tussen hielbeen en sprongbeen, het onderste spronggewricht genoemd, leiden tot bewegingsbeperkingen van de voet bij het lopen. Het hielbeen heeft ook een gewrichtsvlak met een der middenvoetsbeenderen en het vormt een aanhechtingspunt voor een aantal enkelbanden en pezen in de voet.
Klachten/blessures aan de hiel komen het meest voor op twee voorkeursplaatsen. Dit zijn: pijn aan de achterzijde van de hiel en pijn aan de onderzijde van de hiel.

De klachten die aan de onderzijde van de hiel gelokaliseerd zijn zullen nader worden besproken.

  • Pijn aan de onderzijde van het hielbeen: Calcaneodynie (hielpijn)
  • Hielspoor
  • Peesplaatontsteking (fasciitis plantaris)

CALCANEODYNIE
Het vetkussen, dat zich onder de hiel bevindt, zorgt voor een goede demping tijdens het staan en lopen. Maar dit vetkussen verliest, naarmate we ouder worden, deels zijn functie. Dit betekent dat het vetkussen dunner wordt en het dempend vermogen vermindert, waardoor het hielbeen overbelast of geïrriteerd kan raken.

    

HIELSPOOR
Een hielspoor is een uitgroeisel van botweefsel aan het hielbeen in de vorm van een kromme doorn. Een hielspoor bevindt zich vaak daar waar de peesplaat zijn aanhechting heeft op het hielbeen. Dit is met röntgenfoto’s aan te tonen. Indien er op de röntgenfoto geen afwijkingen te vinden zijn dan is er eerder sprake van een irritatie of ontsteking van de peesplaat. De pijnplaats bij een hielspoor is vaak met één vinger aan te wijzen.

FASCIITIS PLANTARIS (PEESPLAATONTSTEKING)
Dit peesblad (fascie) loopt naar de tenen toe en waaiert uit tot de kopjes van de middenvoetsbeentjes. Het steunt het lengtegewelf van de voet ter hoogte van de zool (plantair) en vergroot als gespannen band de afzetkracht van de voet tijdens (hard)lopen en springen. Het peesblad is niet erg elastisch, omdat anders de voet fors zou doorzakken bij het staan en de afwikkeling verstoord zou raken. Een peesplaatontsteking (plantaire fasciïtis) wordt meestal veroorzaakt door een te grote trekkracht aan de aanhechting van de peesplaat onder de voet.


ONTSTAAN VAN DE PEESPLAATONTSTEKING

Tijdens het (hard)lopen wordt het peesblad bij elke pas aangespannen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij een verandering in de voetafwikkeling door standafwijkingen, zachte soepele schoenzolen en lopen op ongelijkmatig of hard terrein, dit peesblad ontstoken kan raken. De pijn bevindt zich bij deze aandoening langs dit peesblad en aan de binnenzijde van het hielbeen.
Hielpijn treedt ook vaak op wanneer er na een sprong plat op de voet wordt neer gekomen. De natuurlijke schokdemping van de voet is weg waardoor de hiel en de peesplaat de ‘klap’ op vangen en overbelast worden.


KLACHTEN HIELSPOOR EN PEESPLAATONTSTEKING

Het is soms moeilijk om deze klachten van elkaar te onderscheiden, omdat ze nagenoeg dezelfde symptomen hebben en zich op dezelfde plaats manifesteren.
Meestal is er een scherpe pijn bij het staan en een branderig of zeurend en stijf gevoel aan de hak en door de voet heen. Ochtendstijfheid en stijfheid na rust zijn karakteristiek, zoals bij veel peesontstekingen, evenals de startpijn gedurende de eerste meters lopen.
Afhankelijk van de ernst zal er ook pijn ervaren worden tijdens het lopen.


PODOTHERAPIE

Onderzoek moet uitwijzen of het hielbeen scheef staat of verkeerd wordt belast, want dit heeft invloed op het hielbeen zelf en de omgevende pezen maar ook op de rest van de voet. Daarnaast wordt onderzocht of het gaat om een hielspoor of een peesplaatontsteking of een combinatie van beide. Voor beide aandoeningen is het vermindering van de overrekking van de peesplaat van essentieel belang. Een goed stabiliserende schoen met al dan niet een corrigerende inlegzool is een eerste vereiste. Een podotherapeut kan bij een peesplaatontsteking deze direct ontlasten door een taping aan te leggen waarbij de spanning in de peesplaat vermindert. Als de klachten ontstaan door een verkeerde voetstand, afwikkeling of belasting van de voet heeft een podotherapeut verschillende therapiemogelijkheden te bieden. Daarbij moet men denken aan (sport)inlegzolen, schoenadvies, tijdelijke ontlasting (tape en/of zool) in combinatie met fysiotherapie, andere orthesen, loopadvies. In hardnekkige gevallen is echter een injectie of een operatie noodzakelijk.

Pes (Plano) Valgus / Platvoeten

PES (PLANO) VALGUS

Pes valgus is een aandoening waarbij de mediale voetboog (binnenzijde voet) is doorgezakt en in het ergste geval (pes plano valgus) in aanraking komt met de grond. In sommige gevallen is de voetboog nooit ontwikkeld (pes planus). Het in de volksmond gebruikte woord platvoet heeft alleen betrekking op de pes planus. De pes (plano) valgus is de bekende doorgezakte voet.


WAT IS DE OORZAAK
Een groot percentage van de bevolking bezit in meer of mindere mate een doorgezakte voet vaak zonder klachten. Bij baby’s en kinderen is de voetboog nog niet ontwikkeld en is het dus een normaal verschijnsel (zie de kindervoet). De voetboog ontwikkeld zich in de kinderjaren. Op het moment dat zij volwassen zijn is de voetboog meestal normaal ontwikkeld. Hierbij dient wel vermeld te worden dat er grote variaties zijn in de hoogte van de voetboog (mate van doorzakking)

Doorgezakte voeten worden vaak geassocieerd met de pronatie van de voet en dit is een biomechanisch fenomeen. Dit houdt in dat de voet naar binnen draait om toch contact te hebben met de vloer om het lichaamsgewicht te dragen.

Bij oudere mensen kan het vaker voorkomen omdat zij minder in beweging zijn en vaak met de leeftijd meer gewicht krijgen welke de biomechanische balans van de voet kan verstoren.


Doorgezakte voeten kunnen ook ontstaan door het veelvuldig lopen op een harde ondergrond wat de voetboog kan doen verzwakken. Het is begrijpelijk dat met alle harde ondergronden (asfalt, tegels etc.) de doorgezakte voet steeds vaker voorkomt met name in de westerse wereld.

PODOTHERAPIE
De behandeling van de podotherapeut is afhankelijk van de klachten, de mate van de doorzakking en de gerelateerde standsafwijkingen in de onderste extremiteiten .

n de voet kan verstoren. Doorgezakte voeten kunnen ook ontstaan door het veelvuldig lopen op een harde ondergrond wat de voetboog kan doen verzwakken. Het is begrijpelijk dat met alle harde ondergronden (asfalt, tegels etc.) de doorgezakte voet steeds vaker voorkomt met name in de westerse wereld. PODOTHERAPIE De behandeling van de podotherapeut is afhankelijk van de klachten, de mate van de doorzakking en de gerelateerde standsafwijkingen in de onderste extremiteiten .

Zaans Medisch Centrum

We zijn sinds 1994 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum.

Zorggroep ROHA Amsterdam

Dit is een samenwerkingsverband van 140 huisartsen uit de regio Amsterdam.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Specifieke informatie en informatie over de werkwijze van onze praktijk.

Nederlandse Vereniging van diabetes podotherapeuten

Diabetes podotherapeuten

Zorggroep Arts & Zorg

aangesloten bij Arts&Zorg Hoornseveld

Praktijkkeurmerk

Praktijkkeurmerk

Stichting eerstelijns zorggroep

Stichting eerstelijns zorggroep

Copyright © 2021 Podotherapie Zaanstad - Disclaimer - Sitemap