Wat is podotherapie?

Doelstelling

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), evenals behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.
De binnen de podotherapie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende en/of beschermende technieken, zoals ortheses en schoenaanpassingen, evenals het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen te voorkomen en te bestrijden

Titel Podotherapeut

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten.
De titel ‘podotherapeut’ is een beschermde titel. De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige fulltime HBO opleiding, die kan worden gevolgd bij een door de overheid erkende onderwijsinstelling: Fontys Hogeschool te Eindhoven of Saxion Hogeschool te Enschede.

De titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden wanneer men deze opleiding aan een van de bovengenoemde instituten met succes heeft afgesloten. Bovendien behoort een podotherapeut tot een van de tien paramedische beroepen. Dit is geregeld in de Wet BIG: de uitoefening van podotherapie is geregeld via de Wet BIG, staatsblad 523, 1997, artikel 34 AMVB, tezamen met de ander van oudsher als ‘paramedisch’ omschreven beroepen. De podotherapeut dient zich te houden aan de beroepscode en met zich registeren in het kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met de 10 andere paramedische beroepen (20.000 paramedici).

Welke Klachten Behandelt De Podotherapeut ?

Standsafwijkingen van de achter-, midden-, voorvoet en tenen, heup- en rugklachten (indien gerelateerd aan de voetfunctie), diabetes mellitus (inclusief oppervlakkige ulcera/wonden), specifieke voetproblemen bij kinderen, overbelastingsklachten, vermoeidheidsklachten, sportblessures, knieklachten en reumatische klachten.Voor een volledig overzicht zie klachtenwijzer.

Zaans Medisch Centrum

We zijn sinds 1994 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum.

Zorggroep ROHA Amsterdam

Dit is een samenwerkingsverband van 140 huisartsen uit de regio Amsterdam.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Specifieke informatie en informatie over de werkwijze van onze praktijk.

Nederlandse Vereniging van diabetes podotherapeuten

Diabetes podotherapeuten

Zorggroep Arts & Zorg

aangesloten bij Arts&Zorg Hoornseveld

Praktijkkeurmerk

Praktijkkeurmerk

Stichting eerstelijns zorggroep

Stichting eerstelijns zorggroep

Copyright © 2021 Podotherapie Zaanstad - Disclaimer - Sitemap